A A

Missie en Visie

Missie: Wij bestaan als bedrijf om een probleem op te lossen. Eenzaamheid. Dit probleem lossen wij op door de jongeren en ouderen te verbinden, door middel van klusjes. Ouderen, maar ook minder oudere mensen zijn vaak alleen of ze hebben klusjes in en rond het huis die ze vaak zelf niet kunnen/willen doen. De zorg aan huis voor mensen die met een beperkingen of chronisch ziekte zitten, verdienen iemand die hen kan helpen met hun problemen. De jongere speelt daarin een grote rol.  

Visie: De ideale toekomst voor ons bedrijf is dat we een groot netwerk aan ouderen en jongeren hebben. Wij willen dat er geen ouderen meer lijden aan eenzaamheid of dat er een klusje in of rond het huis niet meer wordt uitgevoerd.